Communicatiekunst Praktijk voor logopedie Sint Pancras/Alkmaar

'Alle gedrag is communicatie'

Over Bea Kunst-Verberne

Bea Kunst-Verberne is in 1986 afgestudeerd als logopedist. Direct na haar opleiding heeft ze werkervaring opgedaan in het speciaal  en het basis onderwijs. 
Bea Kunst-Verberne

Zij heeft binnen veel verschillende schoolsoorten gewerkt (toenmalige LOM, MLK en ZMLK scholen en regulier basisonderwijs).   

Op de Alk, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, heeft zij zich verder gespecialiseerd in het stimuleren van de communicatie bij kinderen die niet of nauwelijks spreken. Daarvoor heeft ze diverse cursussen over autisme gevolgd.

In haar behandeling betrekt zij altijd de sensomotorische prikkelverwerking van kinderen. Indien noodzakelijk zal zij in overleg met de ouders verwijzen naar andere disciplines zoals fysiotherapie en orthopedagoog/ psycholoog en de behandeling in samenwerking laten plaatsvinden.

In 2001 heeft zij haar bedrijf Communicatiekunst opgericht en vanaf die tijd is ze als projectleider, cursusleider en docent werkzaam voor verschillende hogescholen. Vooral de visie van ondersteunde communicatie spreekt haar zeer aan: alle gedrag is communicatie. Daarom heeft ze verschillende cursussen ontwikkeld op het gebied van ondersteunde communicatie en sensomotorische integratie.

De laatste jaren is zij naast het regelmatig geven van modules aan verschillende hogescholen, als preventief logopedist werkzaam geweest bij GGD Hollands Noorden. Ook was zij werkzaam als beleidsmedewerker  bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Fonitatrie.
Naast haar eigen praktijk zet zij zich in voor het Hanenouderprogramma en Floortime.

Communicatiekunst is ook te vinden op www.logopedist-info.nl

Bea Kunst werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of orthopedagoog.